CUNCA DAS ARTES 2008

PREMIO CUNCA DAS ARTES 2008
O PREMIO CUNCA DAS ARTES E REALIZADO POR DISTINTOS ARTISTAS DA AAAGP E ENTREGASE A PERSOAS, INSTITUCIONS, ORGANIZACIONS ETC. RELACIONADAS COA CULTURA E ARTES EN XERAL