ART.NATURA EN FENE - GALIZA

CASA DA CULTURA DE FENE - EXPOSICION ART. NATURAPARTICIPANTES NA EXPOSICIÓN DE ART.NATURA

TEXTOS: Marilar Aleixandre, Glouco Antonio Amigo Galán, Rosa Aneiros, Zurzo Borrazás, Darío Xoán Cabana, Fernando Cabeza Quiles, Francisco Castro, Olalla Cociña, Marta Dacosta, Lois Diuéguez, Xoán Carlos Domínguez Alberte , Rosa Enríquez, Alfredo Ferreiro, Lobato, Yolanda López López, Xulio López Valcárcel, Ramón Loureiro, Xosé Miranda, Teresa Moure, Xesús Pereiras, Enrique Rabuñal, Daniel Salgado, Xavier Seoane, Xosé Vázquez Pintor, Miro Villar, Helena Villar Janeiro VÍDEOS: Antón Atrio, Ovideo Fernández, Carmen Fernández González, Francisco Lema Fuentes, Iria Lema Garabatos, Francisco Salvador Santiago López, Sandra Tandin IMAXES: María Agra Bermejo, Nandi Alonso, Xosefina Álvarez Pol, Matilde Allones, Montse Amigo, Almudena Aparicio, Berta Ares, Joaquin Balsa, Sabela Baña, Raquel Blanco, Xesús Blas Lourés, Manuel Bonabal Barreiro, María Braxe, José Luis Busto Cousillas, Mª Fernanda Candal y Tapia, Ana Carballo, O Carrabouxo, Xosé Antón Carballo, Castro Martínez, Caxigueiro, Carmen Cierto, Margarita Cimadevila, Carmen Chacón, Alfredo Constela, Ladislao da Regueira, Luz Darriba, Xavier de Sousa, Carlos del Valle, Inma Doval Porto, Manuel Facal, Máx Fe,Gabriela Fole, Tita Fraga, Cristina Garabana, Mar García, Alberto García Araiza, Joaquin García Gesto, Manuel García Nieto, Beatriz García Trillo, Ana Gesto, Purificación Gómez Galiñanes, Carlos Antón González, Aurora González Pombo, Manuel Graña Vazquez, Anne Heyvaert, Rosa Ider, Antón Iglesias, Luis Iglesias Diz, Angeles Jorreto, Cristina Lasuén, Leandro, Mauro Leivas, Mon Lendoiro, Jorge Llorca, Zurzo Lobato, Juan Lomarti, Ignacio López, Lud López Domínguez, Xosé Luis Louzao, Macae, Xaquín Marín, Pepa Mariño, Xosë Marra, Ana Martinez Gómez, Xacobe Meléndez Fassbender Arou, Miguel Méndez Barreiro, Pedro Millan Pérez, Conchita Montenegro, Xan Murás, Rafael Nadales López, Beatriz Nuñez Martínez, Dolores Oviedo, Luís Pachon, José Paz, Luisa Paz Montenegro, Ricardo Pérez Rilo, Ánxeles Pillado, Ana Pillado Vega, Rosa R. Seoane, Baldo Ramos, María Sagrario Rilo, Antonio Rivas Pol, Secundino Rivera, Mª Xesús Rodríguez Díaz, Carlos Rodríguez Silvar, Estrela Rúa, M. Celsa Sánchez Vazquez, Peter Schneider, Teresa Díaz (Serina), Carmen Sevillano Estremera, Antón Sobral, Francisco Souto, Nolo Suárez, Jesús Pereira (Suly), Mingos Teixeira, Wolfgang Trettnak, Juan Valcárcel, Manuel Valcárcel, Don Valeiras, Alberto Varela Ferreiro, Marta Villoslada, Oscar Corral e Deli Sanchez.

COMISARIOS: Xulio Villaverde e Xosé Salvadores
COORDINACIÓN ADEGA: Silvia Amor, Francisco Bañobre e Martiño Fiz
DO 21 DE FEBREIRO AO 24 DE MARZO DO 2008