SALA PEDRO MIRAS da AAAGP - GZ

INAUGURACIÓN DA SALA DE ERXPOSICIONS "PEDRO MIRAS" DA AAAGP- GZ
Maria Jose Labora, Deli Sanchez, Nolo Suarez, Xulio Villaverde e Sabela Baña

Sol Guerra con uns visitantes

Visitantes

A ASOCIACIÓN DE AMIZADE E DAS ARTES GALEGO PORTUGUESA - GALIZA. (AAAGP)

A asociación AAAGP - Galicia inaugurou a súa primeira sede en Galicia o pasado sábado 15 de Novembro na localidade galega de Sigüeiro –Oroso.
Neste acto inaugural estiveron presentes máis de 200 persoas , entre as cales encontrábanse moitos dos artistas participantes na exposición comenzARTE, 1ª exposición organizada pola AAAGP nesta sala.

Esta exposición foi un homenaxe póstumo a pintora de Oroso María Elena Rico.
O final do acto de presentación e homenaxe a María Elena Rico a familia Mirás descubriu unha placa co nome Sala de exposicións "PEDRO MIRAS".

Os artistas participantes na exposición comenzarARTE foron os seguintes:

Deli Sánchez_ Sabela Baña_Nolo Suárez_Óscar Corral_Alfredo Cónstela_Guillermo Rejon_María Braxe_Sol Guerra_Vaz Varela_Fran Montoiro_Mª Jóse Casal_Mercedes Barbazan_ A. Melero_Manuel Díaz_Iglesias Diz_Estrela Rúa_Manuel García Nieto_ Fernando Martíns_ Paulo Teixeira_Miguel A. Alvarellos_Armando Martinez_Xesús Carballido_ Noemí Iglesias_R. Seoane_Manuel Bonabal_Fina Eiros_Aormos_Berta Ares e Vázquez Alemán.

A exposición estará aberta o público ata o día 31 de Decembro 2008

EXPOSICION: comenzARTE
SALA: PEDRO MIRAS DA AAAGP
LUGAR: Avd. de Compostela, 16 - 1º
SIGUEIRO-OROSO
GALICIA
CONTACTO: Asociación.aaagp@gmail.com
TELEFONO: 00 34 660 334 578