EXPOSICION DE POÑOS

Datas: do 18 ao 28 de febreiro do 2009

LUGAR: Sala de Exposicións
“Pedro Miras”
da AAAGP – GZ
Avda. de Compostela, 16 – 1º
Sigüeiro - Oroso

POÑO?
m. Obxecto de dubidoso gusto que adoitan regalarche por compromiso ante o cal pregúntaste:
Onde o poño?

ALFREDO CONSTELA


ALFREDO CONSTELA
Socio da AAAGP-GZExposición ACUARELAS DE ANTROIDO
O Artista ALFREDO CONSTELA expón as súas obras na Sala PEDRO MIRAS da AAAGP- GZ

INAUGURACION: dia 18 de febreiro de 2009, ás 20h.

LUGAR: Sala PERDO MIRAS da AAAGP - GZ
DATAS DA EXPOSICION: do 18 ao 7 de marzo de 2009