EXPOSICION DE POÑOS

Datas: do 18 ao 28 de febreiro do 2009

LUGAR: Sala de Exposicións
“Pedro Miras”
da AAAGP – GZ
Avda. de Compostela, 16 – 1º
Sigüeiro - Oroso

POÑO?
m. Obxecto de dubidoso gusto que adoitan regalarche por compromiso ante o cal pregúntaste:
Onde o poño?

Sem comentários: