SABELA BAÑA


SABELA BAÑA
Socia da AAAGP - GZ

A Artista Sabela Baña expón as súas obras na Sala de exposicións da Galeria QUORUM de Madrid.INAUGURACION: dia 26 de Maio de 2009, ás 20h.
LUGAR: Galeria QUORUM
Costanilla de los Angeles, 13
Madrid
DATAS DA EXPOSICION: do 26 de maio ata o13 de xuño de 2009

Sem comentários: