MARÍA BRAXEMARÍA BRAXE - Socia da AAAGP-GZ

A Artista MarÍa Braxe expón as súas obras na Sala de exposicións do

hotel MELIÁ MARÍA PITA.

INAUGURACION: dia 6 de xuño de 200, ás 20h.

LUGAR: Hotel Meliá María Pita

Pedro Barrie de la Maza, 1

A Coruña

DATAS DA EXPOSICION: do 6 de xuño ata o 4 de xullo de 2009

Sem comentários: